ES projektai

Projekto „UAB „Mautoras“ e. komercijos modelio diegimas“ įgyvendinimas


2022 m. vasario 22 d. UAB „Mautoras“  pasirašė iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 13.1.1-LVPA-K-860-01-0599 „UAB „Mautoras“ e.komercijos modelio diegimas“ sutartį pagal kurią iš Europos regioninės plėtros fondo projekto įgyvendinimui skirta
49 500,00 Eur paramos.

 

Įmonė projekto įgyvendinimo metu planuoja savo veikloje įdiegti e-komercijos modelio sprendinius, kurie sudarytų sąlygas didinti veiklos efektyvumą ir pardavimo pajamas bei sėkmingai įveikti COVID-19 pandemijos keliamus iššūkius. 

 

Projektas yra finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

 

Projekto pavadinimas – „UAB „Mautoras“ e.komercijos modelio diegimas“

 

Projekto vykdytojas  – UAB „Mautoras“

 

Projekto tikslas – informacinių technologijų verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu diegimas

 

Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma –66 000,00 Eur

 

Iš Europos regioninės plėtros fondo projekto įgyvendinimui skiriama iki – 49 500,00 Eur

 

Projekto vykdymo pradžia – 2022-02-22

 

Projekto vykdymo pabaiga – 2023-02-15

 
2016 metais UAB „Mautoras“ pradėtas įgyvendinti projektas „UAB „Mautoras“ darbo našumo didinimas diegiant inovatyvias valdymo sistemas ir vadybos metodus“ pagal ES fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K820 „Procesas LT“. Projekto metu įmonėje įdiegta ir sertifikuota kokybės vadybos sistema pagal ISO9001:2015 standarto reikalavimus, darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema pagal OHSAS 18001:2007 standarto reikalavimus bei įdiegtas subalansuotų rodiklių metodas BSC. Tikimasi, kad įdiegtas metodas leis įmonei operatyviai ir efektyviai valdyti UAB „Mautoras“ veiklos procesus bei didinti įmonės efektyvumą, o vadybos sistemos užtikrins aukštą teikiamų paslaugų kokybę bei darbuotojų saugą ir sveikatą.