Įmonės politika

UAB „Mautoras“ tikslas - suteikti kompetentingas aukšto lygio automobilių remonto ir priežiūros paslaugas, saugant gamtą bei rūpinantis darbuotojų sauga ir sveikata.

 

Tikslo siekiame:

  • - Savo vadybos sistemoje taikydami kokybės, aplinkos apsaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos standartų LST EN ISO 9001:2015, LST EN ISO 14001:2015, LST 1977:2008 BS OHSAS 18001:2007 reikalavimus.

  • - Gerindami kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos rezultatyvumą ir veiksmingumą bei vykdydami veiklai taikomus privalomuosius teisinius ir klientų reikalavimus.

  • - Užtikrindami, kad darbuotojai yra susipažinę su kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema ir laikosi jų reikalavimų.

  • - Analizuodami ir vertindami veiklos rezultatus, remdamiesi geriausia šios srities praktika.
  • - Nuolat gerindami savo veiklos procesų rezultatyvumą bei didindami darbuotojų kompetenciją.

  • - Užtikrindami darbuotojams tinkamas darbo sąlygas, sistemingai vertindami ir vengdami situacijų, kuriose darbuotojai gali susižeisti arba susirgti.

  • - Saugodami bei mažindami neigiamą veiklos poveikį aplinkai, tinkamai tvarkydami atliekas, vengdami taršos, siekdami tvariai naudoti išteklius bei nuolat gerindami aplinkos apsaugos vadybą.

  • - Nustatydama ir vertindama procesams tikslus ir tikslų vykdymą.

  • - Išaiškindama šią politiką, kad ji būtų suprasta, žinoma ir įgyvendinama visų įmonės darbuotojų visuose veiklos lygiuose, būtų prieinama suinteresuotoms šalims.